Jouw rijbewijs

Als motorrijder kun je allerlei soorten obstakels tegenkomen op de weg. Het halen van je rijbewijs zou dat niet moeten zijn! Hieronder hebben we de verschillende soorten rijbewijzen op een rijtje gezet.

Vooraanzicht van twee Honda motorfietsen.

Rijbewijscategorieën

Rijbewijs­catego­rieën

AM

A1

A2

A

Voertuig

brom­fiets maximaal 50 cc, maximaal 4 kW, maximum­snel­heid 45 km/h

motorrijwiel, maximaal 125 cc, maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg of motorrijwiel met volledig elek­trische aan­drijving, maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg of gemotoriseerde drie­wieler met maximaal 15 kW

motorrijwiel, maximaal 35 kW, minder dan 0,2 kW per kg en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele ver­mogen

motorrijwiel onbeperkt ver­mogen of gemotoriseerde driewieler meer dan 15 kW

Leeftijd

16 jaar

vanaf 17 jaar les, vanaf 18 jaar examen

vanaf 20 jaar

vanaf 22 jaar wanneer 2 jaar in bezit van rijbewijs A2 en vanaf 24 jaar bij rechts­treekse ver­krijging

Rijbewijs

-

10 jaar geldig

10 jaar geldig

10 jaar geldig

Examen

theorie- en praktijk­examen

theorie- en praktijk­examen

praktijk­examen

zonder in bezit te zijn van rijbewijs A2 moet je het theorie-examen en tweedelig praktijk­examen doen (vanaf 24 jaar) of als je wel in bezit bent van categorie A2 doe je alleen het praktijk­examen

Opmer­king

Een brom­fiets­rijbe­wijs is verplicht, tenzij de bestuur­der in het bezit is van een geldig auto­rijbe­wijs

-

Cate­gorie A2 kun je ook halen als je niet in het bezit bent van rijbewijs­categorie A1. Het theorie-, AVB- en AVD-examen zijn wel vereist.

Na 2 jaar rijbewijs­categorie A2 in bezit te hebben, verkrijgt de bestuurder niet automatisch categorie A.
De bestuurder moet een praktijk­examen afleggen voor rijbewijs­categorie A. Ook een
bestuurder die minder dan 2 jaar in het bezit is van rijbewijs­categorie A2 of alleen in het bezit is van rijbewijs­categorie A1, kan vanaf zijn 24ste examen doen voor rijbewijs­categorie A