Stage 1
Stage 1

Stage 1 - Oslo naar Fosnavåg. Afst. 557km. Tijd. 10u 10min. 59.9139°N, 10.7522°E / 62.3414°N, 5.6311°E

Stage 2
Stage 2

Stage 2 - Fosnavåg naar Trondheim. Afst. 465km. Tijd. 9u 44min. 62.3414°N, 5.6311°E / 63.4305°N, 10.3951°E

Stage 3
Stage 3

Stage 3 - Trondheim naar Brønnøysund. Afst. 436km. Tijd. 7u 30min. 63.4305°N, 10.3951°E / 65.4736°N, 12.2077°E

Stage 4
Stage 4

Stage 4 - Brønnøysund naar Glomfjord. Afst 309km. Tijd 8u 05min. 65.4736°N, 12.2077°E / 66.8166°N, 13.9440°E

Stage 5
Stage 5

Stage 5 - Glomfjord naar Lofoten. Afst. 337km. Tijd 7u 20min. 66.8166°N, 13.9440°E / 66.3404°N, 14.1285°E

Stage 6
Stage 6

Stage 6 - Lofoten naar Malangen. Afst. 451km. Tijd 7u 32min. 68.3404°N, 14.1285°E / 69.3509°N, 18.7110°E

Stage 7
Stage 7

Stage 7 - Malangen naar Alta. Afst. 398km. Tijd 6u 36min. 69.3509°N, 18.7110°E / 69.9550°N, 23.3279°E

Stage 8
Stage 8

Stage 8 - Alta naar Nordkapp. Afst. 473km. Tijd 7u 23min. 69.9550°N, 23.3279°E / 71.1695°N, 25.7832°E

Scroll

ONTDEK ONS ADVENTURE AANBOD