Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Er zijn enkele regels waar onze bezoekers zich aan dienen te houden als ze deze website gebruiken, dus lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, in het bijzonder de disclaimers en beperkingen van onze aansprakelijkheid, aangezien uw gebruik van deze website betekent dat u instemt met deze voorwaarden. 

Informatie over ons:

www.honda.nl is een website geëxploiteerd door Honda Motor Europe Limited T/A Honda Benelux (‘Wij’ of ‘Honda’). Honda is geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 55801080 en ons geregistreerde kantoor is gevestigd te Schiphol-Rijk. 

Wijzigingen van deze gebruikersvoorwaarden en onze website:

We kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer daarom deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn.

We kunnen onze website van tijd tot tijd updaten en de inhoud ervan op elk moment wijzigen.

Toegang tot onze website:

We trachten ervoor te zorgen dat onze website toegankelijk is voor gebruikers, maar we kunnen niet garanderen dat onze website of de inhoud altijd toegankelijk of beschikbaar zal zijn. We kunnen elk onderdeel of het geheel van onze website opschorten, terugtrekken, verwijderen of wijzigen zonder u daarvan te berichten en we zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook niet toegankelijk is op welk moment dan ook en gedurende welke periode dan ook. 

Intellectuele eigendomsrechten:

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en van het materiaal dat hierop is gepubliceerd. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale wetten en verdragen en al onze rechten hieruit zijn voorbehouden. 

Hoewel u een kopie mag afdrukken en fragmenten van deze website mag downloaden op uw eigen computer voor persoonlijk gebruik, mag u geen enkel deel van de inhoud van deze website, waaronder afbeeldingen, gebruiken op uw eigen website of op een openbare of commerciële manier zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dat betekent dat u geen enkel deel van deze website mag openbaren of verspreiden, tenzij u licentiehouder bent van onze producten. U mag het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier aanpassen, reverse-engineeren, demonteren of op een andere manier wijzigen.

U mag linken naar onze startpagina, mits u dat doet op een manier die eerlijk en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of misbruik maakt hiervan. U mag een link niet zodanig inrichten dat deze enige vorm van samenwerking, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert als daar geen sprake van is. 

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle handelsmerken gebruikt op deze website eigendom van Honda of bedrijven die deel uitmaken van de Honda-groep.

Geen beroep op informatie:

Hoewel we redelijke inspanningen nemen om de informatie op onze website te updaten, komen er wel eens fouten voor. 

We geven geen garanties of waarborgen, direct of indirect, dat de inhoud op onze website accuraat, compleet of up-to-date is.

U kunt er zeker van zijn dat we deze fouten herstellen zodra we ervan op de hoogte zijn, maar we raden u sterk aan om prijzen en specificaties te controleren bij een geautoriseerde Honda-dealer voordat u overgaat tot aankoop. Er wordt door Honda geen aansprakelijkheid aanvaard als dergelijke gegevens niet door u zijn geverifieerd.

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor dood of letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, of voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. 

Hoewel we redelijke inspanningen nemen om de informatie op onze website te updaten, sluiten we, voor zover toegestaan door de wet, alle voorwaarden, garanties, toezeggingen of andere voorwaarden uit die van toepassing zouden kunnen zijn op onze website of de inhoud daarop, zowel expliciet als impliciet.

Wij, noch onze partners, noch anderen die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen, creëren, produceren of leveren van het materiaal en de informatie op deze website, zullen aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade die verband houdt met uw gebruik van de website of uw onvermogen om de website te gebruiken of uw gebruik of afhankelijkheid van enige inhoud weergegeven op onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigen materiaal kan beschadigen als gevolg van uw gebruik van onze website. 

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die gelinkt zijn naar onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites. 

Toepasselijk recht:

Op deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp hier van en de totstandkoming ervan is het Nederlandse recht van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. 

Honda's beleid betreffende ideeën en inzendingen van het publiek:

Wij vinden het geweldig dat de wereld vol nieuwsgierige mensen zit die continu nieuwe ideeën hebben. Wij hebben het geluk dat een aantal van deze mensen hier bij Honda werkt. 

Als u een idee met ons wilt delen, maakt dat indruk op ons. Wij waarderen uw passie.

Wij investeren echter enorm veel in onderzoek en ontwikkeling, en de ervaring leert ons dat het grootste deel van de ideeën die we ontvangen deels of helemaal hetzelfde zijn als de ideeën die al gecreëerd en onderzocht zijn door Honda. 

Daarom is het beleid van Honda geen ideeën of suggesties te accepteren die door mensen worden aangedragen die geen deel uitmaken van het bedrijf. Dit beleid geldt wereldwijd. 

Als u ervoor kiest dit beleid te negeren of uw idee instuurt omdat u hier niet van op de hoogte was, weet dan dat de volgende regels van toepassing zullen zijn, ongeacht de ingestuurde inhoud, methode, media en de reactie van enige Honda-medewerker:

• we kunnen u geen feedback geven op uw idee.

• u doet automatisch afstand van alle rechten op uw idee. Dat betekent dat Honda geen compensatie, financieel of op andere wijze, zal betalen als producten of diensten van ons ooit deels of geheel hetzelfde zijn als uw idee of lijken op uw idee. 

• we behandelen uw idee niet vertrouwelijk.

• we sturen de documenten waarin u uw idee uitlegt niet terug.

Nog steeds enthousiast? Dan is dit het adres dat u nodig hebt. Maar als u contact met ons opneemt, gaat u automatisch akkoord met bovenstaande regels. En vergeet niet dat we u niet kunnen beantwoorden.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell,

Berkshire, RG12 1HL, UK