Veiligheid

We willen graag dat u alles haalt uit uw Honda tuingereedschap – maar we willen ook dat uw veiligheid niet in gevaar komt.

Veiligheid

Blijf veilig

Besteed daarom alstublieft aandacht aan alle veiligheidsaspecten, van de veiligheid van uzelf en die van anderen. Het is enorm belangrijk om alle aanwijzingen op te volgen; u vindt ze in uw handleiding. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u aan de slag gaat en wees ervan verzekerd dat u de bedieningsprocedures die specifiek van toepassing zijn op uw machine begrijpt, evenals de exacte betekenis van de stickers die erop geplakt zijn.

Voordat u begint

Lees de instructies!

 • Zorg dat u de bedieningselementen begrijpt en dat u weet hoe u de motor snel kunt uitzetten.
 • Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies met de machine werken.
 • Gebruik de machine alleen voor de taak waarvoor hij bedoeld is.

Voorbereiding

Voordat u ook maar in de buurt komt van de 'aan'-knop...

 • Draag stevig schoeisel en een lange broek tijdens het maaien, en bedien het gereedschap niet op blote voeten of sandalen.
 • Inspecteer het gebied waar het gereedschap wordt gebruikt grondig en verwijder alle objecten die de machine in de weg kunnen zitten - steentjes, takken, draad, etc.
 • Zorg ervoor dat er niemand in het gebied is waar u aan het werk gaat.
 • Sla brandstof op in geschikte containers en vul de tank buiten met een koude motor.
 • Scan de machine nauwkeurig op losse bouten en slijtage voordat u hem gaat gebruiken.

Bediening

Wanneer u aan het werk bent:

 • Laat de motor niet draaien in een beperkte ruimte.
 • Gebruik de machine alleen bij daglicht of goede kunstmatige verlichting.
 • Zorg altijd voor voldoende houvast.
 • Houd handen en voeten uit de buurt van eventuele roterende onderdelen.
 • Laat de machine nooit onbemand met de motor nog aan.
 • Gebruik geen hulpstukken die niet worden aangeraden in de handleiding.

Opbergruimte

Het werk zit er op nadat u:

 • De motor heeft laten afkoelen voordat u de machine heeft opgeborgen in een behuizing, en de benzine uit de tank hebt gehaald. De tank buiten hebt afgetapt met een koude motor.
 • Ervoor hebt gezorgd dat het gereedschap vrij is van gras of begroeiing om brandgevaar te beperken.

Uw handleiding is uw uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de voorbereiding, bediening en opslag van uw machine.