Honda Sky Social

Sociale en maatschappelijke bijdrage

Honda neemt deel aan sociale en gemeenschapsinitiatieven in heel Europa om mensen blij te maken en ervoor te zorgen dat het een bedrijf is dat een aanwinst is voor de samenleving. 

Ons basisprincipe van 'respect voor het individu' drijft ons ertoe om een positieve bijdrage te leveren aan lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel en daarbij de kwaliteit van het dagelijks leven van mensen te verbeteren.

De vier pijlers van de maatschappelijke bijdrage van Honda

Onze bijdragen op het gebied van onderwijs en gemeenschap, diversiteit en inclusie, veiligheid en het milieu vormen de vier pijlers van de sociale bijdrage van Honda. We meten onze programma's proactief aan de hand van de duurzake ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) in het kader van onze wereldwijde benadering tot sociale bijdragen. 

Meer informatie over Honda en de SDG's van de VN

Honda rugby-pictogram

Rugby Legacy-fonds

In 2022 werkten we samen met een nationale Britse krant om het Telegraph Honda Rugby Legacy Fund op te richten, een programma van investeringen in 15 teams, ontworpen om de volgende generatie vrouwelijke rugbyspelers te inspireren. Hierdoor konden de clubs investeren in hun rugbyprogramma's voor vrouwen en kregen ze toegang tot gespecialiseerde rugbytrainingskampen voor meisjes.

Honda rugby-pictogram

Een diverse en inclusieve werkplek creëren

Wij zijn van mening dat een inclusieve werkplek waar mensen gelijk worden behandeld van fundamenteel belang is voor het scheppen van een omgeving waarin onze medewerkers zich kunnen ontplooien en zichzelf kunnen zijn. Dit is ook belangrijk voor het toekomstige succes van het bedrijf.

Daarom omarmen we diversiteit en inclusie en zetten we ons ervoor in om mensen van verschillende culturen, achtergronden, rassen en overtuigingen samen te brengen. We respecteren individuele verschillen en streven naar gelijke kansen voor iedereen, ongeacht ras, geslacht, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, nationale afkomst, opleiding, eerdere carrière en sociale of economische status.

Honda rugby-pictogram

Ondersteuning rampherstel Ahrdal

Bijdragen aan de veiligheid, goede gezondheid en het welzijn van mensen vormt een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiertoe behoort ook het ondersteunen van lokale gemeenschappen wanneer hun levens, huizen en fundamentele infrastructuur worden getroffen door een ramp.

Als reactie op de zware overstromingen in het Duitse Ahrdal in augustus 2021, verleende Honda onmiddellijk steun aan de herstelinspanningen door vier speciale krachtige generatoren te schenken als bijdrage in de energievoorziening van de gemeenschappen in de regio. 

Meer informatie
Honda rugby-pictogram

Duurzame energie voor positieve klimaatactie

Honda ziet in dat het ondernemen van positieve actie om de klimaatverandering aan te pakken en het milieu te beschermen de maatschappelijk verantwoorde koers is en leidt tot een betere toekomst waarin alle mensen hun dromen kunnen nastreven.

In Italië heeft Honda een park met zonnepanelen aangelegd op de productielocatie, dat onlangs is uitgebreid om 1,2 MW aan duurzame energie te kunnen leveren. Hiermee kan 21% van de activiteiten ter plaatse van stroom worden voorzien.

Meer informatie

Europese MVO-activiteiten van Honda

Op weg naar de verwezenlijking van de wereldwijde visie van Honda voor 2030, blijven we consumenten voorzien van kwaliteitsproducten die voldoen aan hun uiteenlopende individuele behoeften en sociale verwachtingen.

Door middel van onze initiatieven in het Verenigd Koninkrijk en Europa leveren we al een aanzienlijke bijdrage aan de verbetering van het dagelijks leven van mensen. Meer informatie over onze inspanningen is beschikbaar in ons Europese milieurapport 2023.

Europees milieurapport 2023 (PDF)