MII-MONITOR EINDGEBRUIKERS-LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA")

LEES ALLEEN VOORZICHTIG VOORDAT U DE Mii-monitor APP DOWNLOADT OF STREAMT

Deze eindgebruikerslicentieovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u ("Eindgebruiker" of "u")en Honda Motor Europe Limited (ondernemingsnummer 857969) van Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, VK ("Honda", "wij" of "we")voor:

De Honda mobiele applicatie software bekend als Mii-monitor inclusief alle diensten die toegankelijk zijn via de applicatie, (de "App").

Honda verleent u een licentie voor het gebruik van de App op basis van deze EULA en onder voorbehoud van alle regels of beleidsregels die worden toegepast door elke appstore ("Appstore")van welke de Eindgebruiker de App heeft gedownload ("Appstore Regels"). Honda verkoopt de App niet aan u en Honda blijft te allen tijde eigenaar van de App.

VEREISTEN BESTURINGSSYSTEEM VOOR DEZE APP IS EEN ANDROID SMARTPHONE OF APPLE SMARTPHONE VEREIST. DE MINIMALE VERSIE VAN HET BESTURINGSSYSTEEM, HET GEHEUGEN, DE OPSLAGCAPACITEIT EN DE SCHERMRESOLUTIE VAN UW APPARAAT KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD.

BELANGRIJKE OPMERKING:

DOOR DE APP TE DOWNLOADEN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, INCLUSIEF DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN VOORWAARDE 6.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LICENTIEVOORWAARDEN, VERSTREKKEN WIJ U GEEN LICENTIE VOOR DE APP EN DIENT U HET DOWNLOADPROCES TE STOPPEN EN DE APP NU TE VERWIJDEREN.

U dient een exemplaar van deze EULA af te drukken voor toekomstige naslag.

OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN

1. Kennisgevingen

1.1 De voorwaarden van deze EULA zijn van toepassing op de App of enige van de diensten die toegankelijk zijn via de App, inclusief updates of aanvullingen daarop, tenzij er aparte voorwaarden aan verbonden zijn, in welk geval die voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 De volgende open source software is inbegrepen in de App en als zodanig kunnen de voorwaarden van hun respectieve open source licenties enkele van de voorwaarden van deze EULA overschrijven:

Apache Licentie Versie 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt, http://www.apache.org/licenses/)

 

Adapter: RxJava 2 - https://github.com/square/retrofit

- Licentie Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

 

Appcompat - https://github.com/androidx-releases/Appcompat

- Licentie Apache: https://github.com/androidx-releases/Appcompat/blob/master/LICENSE

 

AutoFitTextView: https://github.com/grantland/android-autofittextview

- Licentie Apache: https://github.com/grantland/android-autofittextview/blob/master/LICENSE.txt

 

RestrictLayout: https://github.com/androidx/constraintlayout

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/constraintlayout/blob/main/LICENSE

 

Retrofit - https://github.com/square/retrofit

- Licentie Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

 

AndroidX Kern - https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/core

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

ZXing - https://github.com/zxing/zxing

- Licentie Apache: https://github.com/zxing/zxing/blob/master/LICENSE

 

Dolk - https://github.com/google/dagger

- Licentie Apache: https://github.com/google/dagger/blob/master/LICENSE.txt

 

Desugar_jdk_libs - https://github.com/google/desugar_jdk_libs

- Licentie GPL: https://github.com/google/desugar_jdk_libs/blob/master/LICENSE

 

Firebase - https://github.com/firebase/firebase-android-sdk

- Licentie: https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/blob/master/LICENSE

 

Android Retrosterams - https://github.com/retrostreams/android-retrostreams

- Licentie GPL: https://github.com/retrostreams/android-retrostreams/blob/master/GPL_ClasspathException

 

AndroidX Legacy - https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/legacy

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Levenscyclus - Uitbreidingen: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-extensions

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Levenscyclus - Live gegevens: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-livedata

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Levenscyclus - ViewModel - Opgeslagen status: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel-savedstate

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Levenscyclus - ViewModel: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Logger - https://github.com/orhanobut/logger

- Licentie Apache: https://github.com/orhanobut/logger/blob/master/LICENSE

 

Logging Interceptor - https://github.com/square/okhttp/tree/master/okhttp-logging-interceptor

- Licentie Apache: https://github.com/square/okhttp/blob/master/LICENSE.txt

 

Materiaalkalenderweergave - https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview

- Licentie MIT: https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview/blob/master/LICENSE

 

Materiaalcomponenten voor Android - https://github.com/material-components/material-components-android

- Licentie Apache: https://github.com/material-components/material-components-android/blob/master/LICENSE

 

Android X Navigatie - UI: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-ui

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Navigatie - Fragment: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-fragment

- Licentie Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

RxAndroid - https://github.com/ReactiveX/RxAndroid

- Licentie Apache: https://github.com/ReactiveX/RxAndroid/blob/3.x/LICENSE

 

RxJava - https://github.com/ReactiveX/RxJava

- Licentie Apache: https://github.com/ReactiveX/RxJava/blob/3.x/LICENSE

 

SimpleXML - https://github.com/shevek/simple-xml

- Licentie Apache: https://github.com/shevek/simple-xml/blob/master/LICENSE.txt

 

ThreeTen Android Backport - https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP

- Licentie Apache: https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP/blob/trunk/LICENSE.txt

 

Virtuele joystick Android - https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android

- Licentie: https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android/blob/master/LICENSE

 

ZXing Android Embedded - https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded

- Licentie Apache: https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded/blob/master/COPYING

 

Otto (http://square.github.io/otto)

Retrofit (http://square.github.io/retrofit)

Gson (https://github.com/google/gson)

Zxing (https://github.com/zxing/zxing, https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded/blob/master/COPYING)

Dierensnuffelaar (https://github.com/mojohaus/animal-sniffer/blob/master/animal-sniffer/src/main/java/org/codehaus/mojo/animal_sniffer/SignatureBuilder.java)

Checker Framework Annotaties (https://github.com/typetools/checker-framework/blob/master/LICENSE.txt)

Kern (https://developer.android.com/guide/playcore/license)

Firebase (https://developer.android.com/studio/terms.html)

Speeldiensten (https://developer.android.com/studio/terms.html)

 

 

NVActivityIndicatorView (https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView/blob/master/LICENSE)

MBProgressHUD (https://github.com/jdg/MBProgressHUD/blob/master/LICENSE)

BereikbaarheidSwift (https://github.com/ashleymills/Reachability.swift/blob/master/LICENSE)

GoogleMaps (https://cloud.google.com/maps-platform/terms)

IQKeyboardManagerSwift (https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager/blob/master/LICENSE.md)

Alamofire (https://github.com/Alamofire/Alamofire/blob/master/LICENSE)

Koekoek (https://github.com/Brightify/Cuckoo/blob/master/LICENSE)

BellaDatiSDK - https://github.com/BellaDati/iOS-BellaDati-SDK

Firebase - https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk/blob/master/LICENSE

IQKeyboardManagerSwift - https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager/blob/master/LICENSE.md

 

1.3 Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door u van een wijziging op de hoogte te stellen wanneer u de App de volgende keer opstart. De nieuwe voorwaarden zullen op het scherm worden weergegeven en u zult deze moeten lezen en accepteren om uw gebruik van de App voort te zetten.

1.4 Via de Appstore kunnen van tijd tot tijd updates voor de App worden uitgegeven. Afhankelijk van de update kunt u de App mogelijk niet meer gebruiken tot u de laatste versie heeft gedownload of gestreamd en de nieuwe voorwaarden heeft geaccepteerd.

1.5 U wordt verondersteld toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de mobiele telefoon of het handheld apparaat dat door u wordt bestuurd, maar niet uw eigendom is en dat wordt beschreven in voorwaarde 2.2 ("Apparaat")en om een kopie van de App naar het Apparaat te downloaden. De rekeninghouder van de mobiele telefoon kan door uw en hun serviceproviders in rekening worden gebracht voor internettoegang op het Apparaat. U aanvaardt aansprakelijkheid overeenkomstig de voorwaarden van deze EULA voor het gebruik van de App op, of in verband met een Apparaat, ongeacht of dat laatste uw eigendom is.

1.6 Onze privacyverklaring kunt u hier openen [https://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-privacy-policies/mii-monitor.html]De privacyverklaring vertelt u hoe wij uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de App verwerken. Door het gebruik van de App erkent u, en gaat u ermee akkoord dat internettransmissies nooit volledig privé of beveiligd zijn. U begrijpt dat berichten of informatie die u verstuurt met de App gelezen of onderschept kunnen worden door anderen, zelfs bij een speciale kennisgeving dat een specifieke transmissie wordt gecodeerd.

1.7 Door de App te gebruiken stemt u ermee in dat wij technische informatie over uw Apparaat en gerelateerde software, hardware en randapparatuur verzamelen en gebruiken om onze producten te verbeteren en diensten aan u te leveren.

1.8 De App kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden ("Sites van Derden"). Derdenwebsites vallen niet onder ons beheer en wij zijn niet verantwoordelijk voor, en onderschrijven niet hun inhoud of privacybeleid (indien van toepassing). U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen over uw interactie met Derdenwebsites, waaronder het kopen en gebruiken van producten of diensten die via deze sites toegankelijk zijn.

1.9 Alle woorden die volgen op de termen inclusiefomvattenin het bijzonder of als voorbeeld of een soortgelijke uitdrukking, moeten worden opgevat als illustratief en mogen de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet beperken.

2. Toekenning en omvang van licentie

2.1 Als tegenprestatie voor uw instemming met de voorwaarden van deze EULA, verlenen wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de App op uw Apparaat te gebruiken, onderworpen aan deze voorwaarden en de Appstore Regels, die door middel van verwijzing in deze EULA zijn opgenomen. Wij behouden ons alle andere rechten voor.

2.2 U mag de App downloaden op een Apparaat om deze alleen voor persoonlijke doeleinden te bekijken, te gebruiken en weer te geven op uw Apparaat.

3. Licentierestricties

Tenzij uitdrukkelijke vermeld in deze EULA of toegestaan door een lokale wet, gaat u ermee akkoord:

(a) het App. niet te kopiëren;

(b) de App niet te verhuren, te leasen, in sub-licentie te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te variëren of te wijzigen;

(c) geen wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in de App of een deel daarvan, of toe te staan dat de App of een deel daarvan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma's;

(d) de App of een deel daarvan niet te demonteren, decompileren, reverse-engineeren of er afgeleide werken van te maken;

(e) de App niet geheel of gedeeltelijk (inclusief object- en broncode) in enige vorm aan enige persoon te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons; en

(f) te voldoen aan alle wetten en regels op het gebied van technologiecontrole of export die van toepassing zijn op de technologie die door de App wordt gebruikt of ondersteund ("Technologie"),

(samen "Licentiebeperkingen").

4. Acceptabele gebruiksrestricties

U dient:

(a) de App niet gebruiken op een onwettige manier, voor onwettige doeleinden, of op een manier die niet in overeenstemming is met deze EULA, of frauduleus of kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van kwaadaardige code, inclusief virussen, of schadelijke gegevens, in de App of een besturingssysteem;

(b) geen inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot uw gebruik van de App (voor zover dat gebruik niet door deze EULA is gelicentieerd);

(c) geen materiaal verzenden dat lasterlijk, beledigend of anderszins verwerpelijk is met betrekking tot uw gebruik van de App;

(d) de App niet gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen of andere gebruikers hinderen; en

(e) geen informatie of gegevens van onze systemen verzamelen of oogsten of proberen om transmissies naar of van de servers waarop een via de App toegankelijke dienst draait te ontcijferen.

(samen "Beperkingen voor aanvaardbaar gebruik").

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de App en de Technologie waar ook ter wereld eigendom zijn van Honda of onze licentiegevers, dat alle rechten in de App aan u in licentie gegeven (niet verkocht) zijn en dat u geen andere rechten hebt in of op de App of de Technologie dan het recht om elk van hen te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA.

5.2 U erkent dat u geen recht hebt om toegang te hebben of te krijgen tot de App in broncode vorm.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 U erkent dat de App niet is ontwikkeld om aan uw individuele eisen te voldoen en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en functies van de App aan uw eisen voldoen.

6.2 Wij leveren de App alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in om de App niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en Honda is niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

6.3 Wij zijn enkel verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorspelbaar gevolg is van een inbreuk door Honda op deze EULA of van nalatigheid van Honda tot aan de limiet vermeld in voorwaarde 6.4, maar Honda is niet verantwoordelijk voor enig onvoorspelbaar verlies of schade. Verlies of schade is te voorzien als het een duidelijke consequentie is van onze schending of als het is overwogen door zowel u als ons op het moment dat wij u de EULA toekenden.

6.4 Onze maximale totale aansprakelijkheid onder of in verband met deze EULA, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zal in alle omstandigheden beperkt zijn tot het u toestaan om kosteloos een andere kopie van de App te downloaden. Dit geldt niet voor de soorten verlies die in voorwaarde 6.5 uiteengezet worden.

6.5 Niets in deze EULA zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Honda;

(b) fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; en

(c) elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Engels recht.

7. Beëindiging

7.1 Wij kunnen deze EULA onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u:

(a) als u een wezenlijke of aanhoudende inbreuk op deze EULA pleegt; of

(b) als u een van de Licentiebeperkingen of de Beperkingen voor Aanvaardbaar Gebruik schendt.

7.2 Bij beëindiging om welke reden dan ook:

(a) vervallen alle rechten die u onder deze EULA zijn verleend;

(b) moet u onmiddellijk alle activiteiten staken die door deze EULA zijn toegestaan, inclusief uw gebruik van diensten die via de App worden geleverd; en

(c) moet u de App onmiddellijk van uw Apparaat verwijderen en ons bevestigen dat u dit heeft gedaan en alle gehele of gedeeltelijke kopieën van de App die u in strijd met deze EULA heeft gemaakt, heeft vernietigd.

8. Gebeurtenissen buiten onze controle

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen onder deze EULA als dit wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van storingen in openbare of particuliere telecommunicatienetwerken ("Gebeurtenis buiten onze controle").

8.2 Als er een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen onder deze EULA beïnvloedt:

(a) worden onze verplichtingen onder deze EULA opgeschort en wordt de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen verlengd voor de duur van de Buiten Onze Controle Gebeurtenis; en

(b) zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om een oplossing te vinden waardoor onze verplichtingen onder deze EULA kunnen worden nagekomen ondanks de Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

9. Andere belangrijke voorwaarden

9.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze EULA overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze EULA.

9.2 U mag uw rechten of verplichtingen onder deze EULA alleen aan een andere persoon overdragen met onze schriftelijke toestemming.

9.3 BELANGRIJK - indien u de eigendom van uw Honda Miimo overdraagt, zorg er dan voor dat u Honda hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in Bijlage 1 van dit document.

9.4 Als wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze EULA uitvoert, of als wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of als wij dit vertragen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij afzien van verzuim door u, zullen wij dit alleen schriftelijk doen en betekent het niet dat wij automatisch afzien van enig later verzuim door u.

9.5 Elk van de voorwaarden van deze EULA werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of bevoegde instantie besluit dat een van de voorwaarden onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

9.6 Houd er rekening mee dat deze EULA, het onderwerp en de totstandkoming ervan vallen onder het Engelse recht. Zowel u als wij komen overeen dat de rechtbanken van Engeland niet-exclusieve jurisdictie hebben om een oordeel te vellen over kwesties van interpretatie, vorderingen of geschillen die verband houden met de voorwaarden van de EULA.

10. Communicatie tussen ons en ondersteuning

10.1 Als u schriftelijk contact met ons wilt opnemen, of als een voorwaarde in deze EULA vereist dat u ons schriftelijk op de hoogte stelt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Bijlage 1 van dit document. Wij zullen de ontvangst hiervan schriftelijk aan u bevestigen.

10.2 Als wij contact met u moeten opnemen of u een schriftelijke kennisgeving moeten sturen, zullen wij dit per e-mail of per vooruitbetaalde post doen naar het adres dat u ons in uw verzoek voor de App hebt verstrekt.

10.3 Als u ondersteuning nodig heeft met betrekking tot uw App, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Bijlage 1 van dit document.

Deze overeenkomst is aangegaan op de datum waarop u voor de eerste keer de App heeft gedownload.

 

BIJLAGE 1 - CONTACTINFORMATIE

 

OOSTENRIJK

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

BALTISCHE STATEN

(Estland/Letland/Litouwen)

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallinn Estland

BELGIË

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik

BULGARIJE

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia

Bulgarije

www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

Tel: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

KROATIË

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

CYPRUS

Powerline Products Ltd

Cyprus - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tel.: +357 99 49 04 21

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

TSJECHISCHE REPUBLIEK

BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Praag 5 - Velka Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DENEMARKEN

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50

www. tima.dk

FINLAND

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tel.: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

 

FRANKRIJK

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2

Tel. : 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

DUITSLAND

Tel.: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

GRIEKENLAND

Technellas S.A.

92 Athinon Ave

10442 Athens, Griekenland

Tel: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

HONGARIJE

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

IERLAND

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

ITALIË

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Rome

Tel.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

 NOORD-MACEDONIË

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

NOORWEGEN

Berema AS

Svarthagsveien 8

1543 Vestby

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POLEN

Ariëns Krachtapparatuur Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02-844 Warschau

Tel.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

 

PORTUGAL

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

 

ROEMENIË

Agrisorg Srl

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Roemenië

Tel.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SERVIË en MONTENEGRO

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

 

SLOWAAKSE REPUBLIEK

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVENIË

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

 

SPANJE en alle provincies

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

 

ZWEDEN

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

ZWITSERLAND

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd., Slough

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

 

TURKIJE

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tel.: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

http://www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

VERENIGD KONINKRIJK

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1 HL

Tel.: +44 (0)845 200 8000

www.honda.co.uk