Covid-19-garantie

Voor klanten van wie de productgarantie is verlopen en de vereiste herstelling niet mogelijk was vanwege de huidige beperkingen, zal Honda ervoor zorgen (na adequate controles) dat alle legitieme claims voor dergelijke herstellingen worden aanvaard na heropening van onze dealers. Om de veranderende aard van de Corona-virussituatie weer te geven, zullen deze criteria elke 30 dagen worden herzien.