Veilige bediening

We hebben onze Honda industrieproducten heel gebruiksvriendelijk gemaakt, zodat u de klus snel kunt klaren. We willen ook zeker weten dat dit veilig gebeurt.

Uw veiligheid is belangrijk voor ons

Besteed daarom alstublieft aandacht aan alle veiligheidsaspecten, van de veiligheid van zowel uzelf als die van anderen. Het is enorm belangrijk om alle aanwijzingen op te volgen; u vindt ze in uw handleiding. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u aan de slag gaat en wees ervan verzekerd dat u de bedieningsprocedures die specifiek van toepassing zijn op uw machine begrijpt, evenals de exacte betekenis van de stickers die erop geplakt zijn. En wees er zeker van dat iedereen die de machine bedient uitgebreide instructies krijgt.

Generatoren

Zoals u wel zult verwachten, horen bij een generator belangrijke veiligheidsinstructies. Honda generatoren zijn ontwikkeld voor gebruik met elektronische apparatuur waarbij een bepaalde hoeveelheid spanning past; verkeerd gebruik kan letsel toebrengen aan de persoon die de generator bedient of schade aan de generator en andere eigendommen.

Een paar do's en don'ts (vooral don’ts):

 • Probeer nooit de generator aan te passen. Dit kan leiden tot ongelukken, en bovendien schade toebrengen aan de generator en apparaten.
 • Bedien de generator niet als een van de afdekplaten ontbreekt. Uw hand of voet kan in de generator terechtkomen en dit kan tot ongelukken leiden.
 • Laat uw generator nooit werken in een afgesloten of deels afgesloten ruimte, of binnen een garage, huis, bij een open raam of open deuren. Dit kan leiden tot koolstofmonoxidevergiftiging.
 • Plaats de generator altijd op een stevige, vlakke ondergrond voordat u hem gaat bedienen.
 • Raadpleeg uw geautoriseerde Honda dealer voor instructies over demontage en onderhoud van de generator die niet in uw handleiding terug te vinden zijn.
 • Als de generator in de buitenlucht wordt opgeslagen, controleer dan alle elektrische onderdelen op het controlepaneel voor elk gebruik. Vocht of ijs kan tot defecten of kortsluiting leiden in elektrische onderdelen, en dit kan leiden tot elektrocutie.
 • Sluit de generator niet aan op het elektrische systeem van een gebouw als er geen werkschakelaar geïnstalleerd is door een gekwalificeerde elektricien.
 • Gebruik de generator niet in ruimtes waar de kans op brand groot is.
 • Houd de generator minstens één meter uit de buurt van gebouwen en andere apparaten als hij aanstaat. Het uitlaatsysteem wordt zo heet dat het bepaalde materialen kan laten ontbranden.
 • Maak geen constructie om de generator heen, en houd ontvlambare materialen weg van de generator.
 • Bepaalde onderdelen van de interne verbrandingsmotor zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken.
 • Voorzie de generator voorzichtig van brandstof – benzine is zeer licht ontvlambaar en de dampen ervan kunnen leiden tot een explosie. Laat de motor eerst afkoelen als de generator net gebruikt is. 

Waterpompen

De meeste richtlijnen voor het gebruik van onze generatoren (hierboven) gelden ook voor onze waterpompen. Hieronder staan enkele richtlijnen die specifiek van toepassing zijn op Honda waterpompen.

 • Verpomp nooit ontvlambare of bijtende vloeistoffen zoals benzine of zuur. 
 • Om corrosie aan de pomp te voorkomen, dient u nooit zeewater, chemische oplossingen of alkaliën zoals olie, wijn of melk te verpompen.

Power Carriers

Veel van de richtlijnen voor het gebruik van onze generatoren (hierboven) gelden ook voor onze Power Carriers. Hieronder staan enkele richtlijnen die specifiek van toepassing zijn op Honda Power Carriers.

 • Om ongelukken of controleverlies te voorkomen, dient u niet plaats te nemen op de Power Carrier - loop erachter en houd beide handgrepen stevig vast. Laat geen mensen op de Power Carrier meerijden.
 • Kijk uit voor obstakels terwijl u de machine bedient. Gebruik de Power Carrier niet als het zicht slecht is.
 • Houd rekening met de maximale belasting om ongelukken of omvallen te voorkomen. 
 • Wees ervan verzekerd dat uw lading stevig vastzit en niet uitsteekt of het zicht belemmert.
 • Verander de Power Carrier voorzichtig van richting op hellingen om omvallen te voorkomen, en bedien het apparaat niet op hellingen met een stijging of daling van meer dan 15°.
 • Tijdens het bedienen van de Power Carrier in zijn achteruit, terwijl u achteruit loopt, is het risico op uitglijden of struikelen groter. Wees extra voorzichtig als u achteruit omhoog loopt. 
 • Gebruik de machine nooit in het donker.