Home Energy Station

Honda test de haalbaarheid van waterstofpompen op zonne-energie

Sinds 2001 heeft Honda een experimentele waterelektrolyse waterstofpomp op zonne-energie bij Honda R&D Americas in Torrance in CaliforniŽ. De pomp gebruikt Honda's waterelektrolysemodule en dunnelaagzonnecellen die door Honda ontwikkeld en geproduceerd zijn. Met de zeer efficiŽnte waterelektrolysemodule kan een werkingspercentage van 52-66% bereikt worden voor de productie van hogedrukwaterstof. Met de dunnelaagzonnecellen van Honda die bestaan uit koper, indium, gallium en selenium (CIGS) wordt de pomp nog milieuvriendelijker, omdat de CO2-uitstoot bij de productie van zonnecellen afgenomen is.

Het experimentele Home Energy Station Ė waterstof tanken en warmtekrachtkoppeling (wkk)

Het Home Energy Station, dat waterstof uit aardgas haalt, kan twee dingen: warmte en stroom leveren aan huishoudens door warmtekrachtkoppeling met een brandstofcel ťn brandstof voor een elektrisch aangedreven auto met brandstofcel leveren. Honda heeft in 2003 het experimentele Home Energy Station opgepakt. Op basis van onderzoek in samenwerking met technologiepartner Plug Power Inc., werden continu verbeteringen doorgevoerd in Home Energy Station II en III. Ze werden steeds compacter en efficiŽnter. In 2007 ontwikkelde Honda Home Energy Station IV, dat nog beter geschikt is voor installatie in een woning, en begon dit experimenteel te exploiteren. Honda doet verder onderzoek naar waterstofproductiesystemen en waterstofverzorgingssystemen voor de waterstofgebaseerde samenleving van de toekomst.


Overzicht: Home Energy Station IV

Auto's met brandstofcel hebben heel zuivere waterstof nodig. Naast waterstof bevat hervormd gas uit aardgas aandelen CO2 en N2. In de voorgaande Home Energy Stations waren reinigers en brandstofcellen van elkaar gescheiden. In Home Energy Station IV werden deze twee delen met elkaar samengebracht. Het nieuwe systeem kan van waterstofopwekking naar stroomopwekking omschakelen, met een kleinere omvang en verbeterd werkingspercentage.

Het Home Energy Station van Honda is een omvangrijk systeem dat niet alleen ontwikkeld werd om waterstof voor auto's met brandstofcel beschikbaar te stellen. Het werd ook ontwikkeld om een huishouden van energie te kunnen voorzien, doordat het stroom, warmte en warm water beschikbaar stelt. Een doel van dit systeem is een hoge energiezuinigheid te waarborgen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Door de hervorming van aardgas, dat gewoonlijk aan huishoudens geleverd wordt, wekt het Home Energy Station waterstof op. Het is bovendien met brandstofcellen uitgerust die elektrische energie genereren. De warmte die bij het proces vrijkomt wordt weer gebruikt voor het produceren van warm water. Het Home Energy Station is compacter, zuiniger en goedkoper dan zijn voorgangers - en daardoor nog meer geschikt voor een doorsnee huishouden. De grootte is in vergelijking tot de eerste generatie met 70% afgenomen. Een huishouden met Home Energy Station stoot 30% minder CO2 uit en bespaart maar liefst 50% energiekosten ten opzichte van een doorsnee huishouden met een auto met benzinemotor.

Home Energy Station

Zoeken